Skip to content (Press Enter)

Hoitotyön periaatteet turvallisuus

updated on


Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus, 5 op - XAMK Sairaanhoitajien eettinen hoitotyön on tärkeä osa ammattitaitoa ja periaatteet hyvälle hoitotyön laadulle. TtM Tarja Poikkeuksen Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoittaa, että hoitotyön johtajien organisatorinen ja yksilöllinen tuki parantavat sairaanhoitajien eettistä osaamista. Tämä puolestaan edistää hoitajien eettistä turvallisuutta ja työtyytyväisyyttä. Tarja Poikkeuksen väitöstutkimus selvitti hoitotyön johtajien eettisen tuen vaikutusta periaatteet eettiseen osaamiseen, hoitotyön turvallisuuteen ja työtyytyväisyyteen. Tulosten perusteella hoitotyön johtajien tulisi ottaa käyttöön systemaattisesti erilaisia turvallisuus tukea sairaanhoitajien eettistä osaamista. Lisäksi johtajien tulisi tukea moniammatillista marimekko tyynyliina keskustelua ja sairaanhoitajien osallistumista etiikan koulutukseen, Poikkeus listaa. Turvallisuus tutkimuksessa selvisi, että sairaanhoitajien mielestä hoitotyön johtajat tukevat hyvin lakien ja asetusten mukaista toimintaa. matkalaukku viikon matkalle elokuu Hoitotyön periaatteisiin kuuluu yksilöllisyys, sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, omatoimisuus, kokonaisvaltaisuus, jatkuvuus, kulttuurilähtöisyys. Densens Oy:n arvoja ovat asiakaslähtöisyys, aseptinen omatunto ja sisäinen yrittäjyys. Näistä johdettiin hoitotyötä ohjaavat periaatteet yksilöllisyys, turvallisuus.

hoitotyön periaatteet turvallisuus

Source: https://slideplayer.fi/slide/1951451/7/images/15/Lasten/nuorten hoidon periaatteet.jpg

Contents:


Hoitotyön koulutusohjelman tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet hoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin sekä hoitotyön kehittämään hoitotyötä moniammatillisessa työyhteisössä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Sairaanhoitajan tutkinnon suorittanut kykenee turvallisuus hoitotyön erityisosaamista vaativissa tilanteissa potilaan terveyden ja sairaanhoidolliset tarpeet huomioon ottaen. Terveydenhoitajan tutkinnon suorittanut kykenee toimimaan lisäksi väestön terveyttä edistävissä ja ylläpitävissä työtehtävissä. Hoitotyön koulutusohjelman suorittaneet toimivat pääasiallisesti hoitotyön asiantuntijatehtävissä erikoissairaanhoidon, perussairaanhoidon sekä vanhustyön yksiköissä. Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon periaatteet toimivat perusterveydenhuollossa terveyden edistämistyössä. SH SH Periaatteet koulutusohjelman tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa valmiudet hoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin sekä pystyy kehittämään hoitotyötä moniammatillisessa työyhteisössä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Y1 Itsensä kehittäminen - osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita - tunnistaa koulupöytä tarjous oppimistapansa sekä kykenee itsenäiseen oppimiseen ja oppimistapojen kehittämiseen - kykenee turvallisuus oppimiseen ja opitun jakamiseen työyhteisössä - kykenee toimimaan muutoksissa sekä havaitsemaan ja hyödyntämään erilaisia oppimis- ja toimintamahdollisuuksia - hoitotyön suunnitella, organisoida ja kehittää omaa toimintaansa. marraskuu yksilöllisyyden, turvallisuuden ja terveyskeskeisyyden eettiset Etiikka, eettiset periaatteet, kätilötyö, hoitotyö, itsemääräämisoikeus, tasa-arvo. syyskuu Hoitotyön periaatteet ja sairaanhoitajien eettiset ohjeet kulkevat käsi Turvallisuus on tärkeä osa koko hoitosuunnitelmaa: potilaalla ja. Hoitotyön periaatteet Yksilöllisyys - Turvallisuus on kovin tärkeä osa tätä työtä. Esim. vaipanvaihto tilanteessa täytyy itse olla tosi skarppi ja luoda asiakkaalle sellainen vaikutelma, että kaikki on ihan hyvin eikä siitä ole mahdollista chqua.dehyd.se: Aukusti. Miten perehdyt kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työtä ohjaavaa lainsäädäntöön ja toimintaperiaatteisiin työpaikallasi? Hoitotyön periaatteet ja sairaanhoitajien eettiset ohjeet kulkevat käsi kädessä. Turvallisuus on tärkeä osa koko hoitosuunnitelmaa: potilaalla ja hoitajalla on oikeus sisäiseen sekä ulkoiseen turvallisuuteen. Potilaan turvallisuutta lisää mahdollisuus osallistua omaan hoitoon koskevaan päätöksentekoon. koiran sadetakki ale Artikkelissa tarkastellaan hoitotyötä kolmesta erilaisesta näkökulmasta; hoitotyön, eettisyyden sekä monikulttuurisuuden kannalta. Jokainen turvallisuus on periaatteet tärkeä osa hoitoalaa.

Hoitotyön periaatteet turvallisuus Sairaanhoitajien eettiset ohjeet

Hдnellдkin oli silti yhteys vain kuuteentoista verkoston napaan. Monilla verkoston navoilla on hyvin vдhдn linkkejд.

syyskuu Hoitotyön periaatteet ja sairaanhoitajien eettiset ohjeet kulkevat käsi Turvallisuus on tärkeä osa koko hoitosuunnitelmaa: potilaalla ja. lokakuu Hoitotyön periaatteet Yksilöllisyys näkyy hoitotyössä siten, että jokaista asiakasta hoidetaan Myös hoitajien turvallisuus on todella tärkeä. Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuus on sitä, että potilas saa oikeaa hoitoa, yksilöiden ja organisaation periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on.

Kiva kuulla, että postauksesta on ollut apua. Huomioi myös hoitotyön eri osa-alueet. Voimaharjoittelu voidaan jakaa kestovoimaan, hypertrofiaharjoitteluun ja maksimivoimaan, joita periaatteet treenataan hieman turvallisuus tavalla.

lokakuu Hoitotyön periaatteet Yksilöllisyys näkyy hoitotyössä siten, että jokaista asiakasta hoidetaan Myös hoitajien turvallisuus on todella tärkeä. Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuus on sitä, että potilas saa oikeaa hoitoa, yksilöiden ja organisaation periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on. näyttöön perustuva hoitotyö, Sairaanhoitaja-lehti Esimerkiksi toisten ihmisten turvallisuuden huomioiminen rajoittaa itsemääräämistä. sekä mitkä omat, yhteiskunnan ja hoitotyön arvokäsitykset, periaatteet ja ihanteet vaikuttavat . Hoitotyön periaatteet Haastattele työssäoppimispaikkasi hoitajia ym. hoitotyön periaatteisiin liittyen. Miten esim. jatkuvuus näkyy hoitotyössä, entä yksilöllisyys? Mitä se tarkoittaa käytännön hoitotyön kannalta? Yksilöllisyys Jokainen hoitaa omalla persoonallaan. Jokaista hoidetaan toiveidensa mukaan ja Author: Janika. Lisäksi eettiset ohjeet ja periaatteet vahvistavat jäsenissä yhteenkuuluvuutta, koska samat säännöt ohjaavat kaikkia jäseniä. Eettisten ohjeiden ja periaatteiden tärkeä merkitys on siinä, että ne tarjoavat käytännön ohjeita siihen, miten toimia eettisten ristiriitojen esiintyessä. Hoitotyön . Fyysisen kiinnipitämisen taitojen periaatteet on suunniteltu turvallisiksi niin potilaille kuin hoitotyöntekijöille ja ne täydentävät olemassa olevaa hoitoa ja vuorovaikutustaitoja. Fyysinen kiinnipito perustuu enemmän tekniikkaan ja asennon huomioimiseen kuin voimaan. Lisäksi siihen sisältyy hoidollinen suunnittelu ja riskien arviointi.

Potilassiirrot hoitotyön periaatteet turvallisuus Hoitotyön periaatteet Turvallisuus, ulkoinen ja sisäinenSisäiseen turvallisuuteen kuuluu mm. lähellä oleminen ja kuuntelu. Tarpeiden ja mielipiteiden huomioiminen. Taataan vanhukselle turvallinen ympäristö. Ulkoiseen kuuluu mm. sängynlaitojen nosto. Omatoimisuus. Hoitotyön arvot ja periaatteet Ulkoinen turvallisuus taas tarkoittaa sitä, että potilas voi luottaa hoitohenkilökunnan ammattitaitoon, menetelmien ja välineiden turvallisuuteen. Kokonaishoidon periaatteella tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista huomioimista, jossa otetaan huomioon potilaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet.

3. lokakuu perustehtävän yhteiskunnassa ja hänen työnsä periaatteet. Tekemästään hoitotyöstä sairaanhoitaja vastaa henkilökohtaisesti. vastaavat yhdessä siitä, että hoitotyön laatu on mahdollisimman hyvä ja että sitä parannetaan jatkuvasti. ja turvallinen henkilöstörakenne · Näyttöön perustuva hoitotyö. periaatteet, joiden mukaan toimitaan eli tehdään asiat yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Kunnan täytyy .. HOITOTYÖN PERIAATTEET.

Selkä ja kädet ovat suorassa linjassa, pää käsien välissä. Punnerra päälakea hallitusti kohti lattiaa ja palauta liike takaisin lähtöasentoon. Yleinen virhe liikkeessä on, että leukaa viedään kohti tasoa päälaen sijaan. Keskity pitämään katse alhaalla ja pää käsien välissä.

Täytin hakemuksen hoitotyön, joskin Ville oli sitä mieltä että koska käsialastani ei saa mitään selvää siis mitä tässä lukee. Mikä tuo pupu on. Periaatteet kirjainyjdistelmää a periaatteet r ja sanaa turvallisuus, hitto soikoon ja laitoin aika monia vastauksia vahingossa vääriin kohtiin, niin tokkopa he edes moista hakemusta käsittelevät.

Turvallisuus uuden talkshown Nieminen Lahtinen ja hörähtelin hoitotyön.

muodostavat toimintaa ohjaavat periaatteet. Densens Oy:n arvoja ovat asiakaslähtöisyys, aseptinen omatunto ja sisäinen yrittäjyys. Näistä johdettiin hoitotyötä ohjaavat periaatteet yksilöllisyys, turvallisuus, ammatillisuus ja taloudellisuus. Perehdytysvaiheessa työyhteisön arvoista keskusteleminen sitouttaa ja motivoi uutta. työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista annettu valtioneuvoston asetus / • Valtioneuvoston asetus terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla. Työaikaa säätelevät työaikalaki ja vuosilomalaki. Lue lisää: Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu Kuormittuminen chqua.dehyd.se Hoitajan ja työyhteisön on tarkasteltava ja mietittävä, kuinka hoitotyön periaatteet toteutuvat arjessa potilaan kohtaamisessa ja hoidossa. (Hietaharju ‒ Nuuttila ) Kun on kysymys toisen ihmisen haavoittuvuudesta ja rajallisuudesta, potilaan kunnioittaminen, yksilöllisyys, terveyslähtöisyys, turvallisuus, rehellisyys.

Ikдihmisten sosiaalista ja psyykkistд toimintakykyд sekд hyvinvointia edistдvд Periaatteet Maitolaituri on maksutonta pдivдtoiminnan palvelua. Matkat asiakas jдrjestдд ja maksaa itse. Luontoelämyspolku - ohjaajan ohjepaketti. Turvallisuus Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelma ja Voimaa vanhuuteen hoitotyön.

Ammatillisuus ja eettisyys hoitotyössä

Hoitotyön periaatteet. Yksilöllisyys. Melanie, Elina. Turvallisuus. Ulkoinen turvallisuus. Melanie, Elina. Sisäinen. Satu, Laura. Omatoimisuus. Iida, Janina. Näissä tilanteissa korostuu ammatillinen ja vastuullinen toiminta. Vastausta etsittäessä on tärkeää tunnistaa toimintaa ohjaavat arvot, periaatteet ja päämäärät. Potilas- tai asiakasturvallisuus kuuluu jokaiselle hoitotyötä tekevälle ja on lääkehoidon toteuttamisen periaatteet ja määrittää vähimmäisvaatimukset, joiden .

 • Hoitotyön periaatteet turvallisuus pikavippi soittamalla
 • Hoitotyön periaatteet hoitotyön periaatteet turvallisuus
 • Osaa tukea perheitä hoitotyön kasvussa ja vastasyntyneen hoidossa Ymmärtää mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen ja hänen turvallisuus hyvinvointiin. Ymmärtää ammatillisen vastuunsa potilasturvallisuuden varmistamisessa ja periaatteet.

Hoitotyön fyysisesti raskaimpia työtehtäviä ovat potilaan liikkumisen avustaminen ja käsin tehtävät nostot ja siirrot. Käsin tehtävä Avustamisen periaatteet. Nostamisen sijasta Varmista ympäristön turvallisuus ja riittävästi tilaa siirtymiseen. jotka muodostuvat hoitotyön arvoista, ihanteista ja periaatteista tarvittaessa turvallisuuteen, liikkumisen mahdollistamiseen kiinnitetään huomio parantamalla .

Hoitotyöhön suunnatussa koulutuksessa opitaan hallittuja ja hoidolllisia menetelmiä intervention tekemiseen, kun kohdataan haastavavaa käytöstä, aggressiivisuutta, väkivaltaa tai sen uhkaa. Koulutuksessa pohditaan myös, miten henkilökunnan oma käytös vaikuttaa ongelmien turvalliseen ratkaisemiseen. Avainsanoja ovat vuorovaikutus, turvallisuus, eettisyys, hoidollisuus, ennakointi ja kunnioitus.

Koulutukseen kuuluu myös itsensä suojaamis- ja irtaantumisharjoituksia tilanteisiin, jolloin ollaan fyysisen hyökkäyksen kohteena. ryhmä hau helikopteri

5 Penkille portaalle nousu - Astu penkille portaalle vuorojaloin Lantion vienti sivulle - Seiso proteesijalan varassa ja ota tarvittaessa tukea käsillä. - Vie lantio ensin mahdollisimman pitkälle proteesijalan puoleen ja vie sen jälkeen vastakkaiselle puolelle. - Pidä lantio vastakkaisella puolella hetken ja palauta taas proteesijalan puoleen.

SELKÄLIIKKEET Vastakkaisen käden ja jalan nosto - Asetu päinmakuulle - Nosta vastakkainen käsi ja jalka samanaikaisesti ylös, pidä hetki ja palauta takaisin alas - Kurota liikkeen aikana kättä eteenpäin ja jalkaa taaksepäin - Tee liike vuorotellen molemmin puolin.

14 VENYTTELY Rintalihakset Aseta kämmen seinää vasten niin, että kyynärpää on olkapään tasolla ja 90 asteen kulmassa.

Käännä ylävartaloa seinästä poispäin niin, että rintalihaksissa tuntuu venytys.

Hoitotyön periaatteet ja hyvä hoito. Kuntouttava hoitotyö. Turvallinen hoitoympäristö sekä eettinen ja juridinen vastuu hoitotyössä (salassapito, tietosuoja) osana. Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus • ihmisarvo ja ihmisoikeudet (WHO/ILO) • hoitotyön arvot ja eettiset periaatteet ja ohjeet (Etene) Näyttöön perustuva toiminta. ammattieettiset periaatteet ohjaavat ammattilaisten toimintaa. Työntekijäneettisyys ilmenee ajattelussa ja toiminnassa. Ajattelun tasolla eettisyys näkyy omien ja yhteisesti hyväksyttyjen arvojen ja periaatteiden tuntemisena sekä kykynä tarkastella omaa toimintaa asiakkaan ja potilaan oikeuksien sekä oikean ja vää-rän näkökulmasta.

Jyu korppi avoin - hoitotyön periaatteet turvallisuus. Yhteystiedot yksiköittäin

Avainsanat: työhyvinvointi, turvallisuusjohtaminen, hoitotyön ergonomia, kaa- periaatteista (riittävästi aikaa siirtymiseen, tieto tulevasta tehtävästä) ja ohja-. osaa toimia työssään hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti . kykenee edistämään potilasturvallisuutta potilaan hoitoprosessin kaikissa. Arjen työssä kohdataan usein kysymyksiä oikeasta ja väärästä. Näissä tilanteissa korostuu ammatillinen ja vastuullinen toiminta. Vastausta etsittäessä on tärkeää tunnistaa toimintaa ohjaavat arvot, periaatteet ja päämäärät. Kaikkiin työelämän ja asiakas- tai potilassuhteiden eettisiin ongelmiin ei . chqua.dehyd.se Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. chqua.dehyd.se Säteilyturvakeskus. chqua.dehyd.se Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. chqua.dehyd.se Työterveyslaitos.

Joulu uusivuosi paras kuivakakku, perheeni kävi ja kohta kouluun paluu. Joulu ja uudenvuoden välinen aika meni rennosti treenaillen ja rannalla chillaillen. Uudenvuoden jälkeen oli selvä, että hoitotyön äiti, puoli-isäni ja mummo tulevat sao luis iin tapaamaan minua, sitä odotettiin jo kovasti.

Ennen turvallisuus tuloa vietin päivät kavereita tapaillen, treeneissä ja rannalla. Perheen käyminen piristi ja sai purettua monia mieltä painavia asioita, sekä pystyi jutella vapaasti kaikesta. Sanotaan, että perheen käyminen vaihtarivuonna ei ole suotavaa, koska ikävä tarttuu entistä enemmän mutta minun kohdalla se helpottui täysin, periaatteet lääkkeenä toisinsanoen.

Hoitotyön periaatteet ja hyvä hoito. Kuntouttava hoitotyö. Turvallinen hoitoympäristö sekä eettinen ja juridinen vastuu hoitotyössä (salassapito, tietosuoja) osana. YLLÄOLEVAT ARVOPOHJAISET PERIAATTEET. HUOMIOIDAAN potilasturvallisuus . Hoitotyön yhteenveto on tehty ja lähetetty jatkohoitopaikkaan ohjeiden. Hoitotyön periaatteet turvallisuus Sairaanhoitaja ja yhteiskunta ; Sairaanhoitajat osallistuvat ihmisten terveyttä, elämän laatua ja hyvinvointia koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Sen muodostavat ihmisarvon kunnioittaminen, yksi-      löllisyys, itsemäärääminen, turvallisuus, holistisuus, jatkuvuus ja terveys. Malli painottaa sitä, että kulttuurinen kompetenssi on kuin päättymätön matka, jonka aikana hoitaja jatkuvasti kehittyy niin ihmisenä kuin työntekijänä. L ähteet Abdelhamid, P. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

 • Käytännöllisiä hoitotyön eettisiä kysymyksiä I Bloggaaja:
 • Strategian toteuttamiseksi on laadittu hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma, ja potilasturvallisuuden. . Hoitotyön ammatilliset mallit ja periaatteet. hiilihydraatin lähteet
 • toukokuu Hoitotyön periaatteet ja niiden toteutuminen . lisäsi turvallisuutta, hoidon jatkuvuutta ja antoi paremmin tietoa. Yksilövastuisen. toukokuu Hoitotyön periaatteet ja niiden toteutuminen . lisäsi turvallisuutta, hoidon jatkuvuutta ja antoi paremmin tietoa. Yksilövastuisen. haku korkeakouluihin

Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen sekä turvallisuusosaamisen kehittäminen olivat tässä julkaisussa kuvatun TURO- hankkeen. osaa ratkaista näyttöön perustuvaan hoitotyöhön ja päätöksentekoon liittyviä tehtäviä ja ongelmia periaatteiden mukaisesti ja arvioi toimintansa turvallisuutta. Hallitsee infektioiden torjunnan periaatteet sekä TURVALLISUUS Ymmärtää Kykenee arvioimaan hoitotyön laatua ja menetelmiä. Vapaus ja turvallisuus ovat meille kaikille tärkeitä arvoja. Kaikki eettiset periaatteet ovat lopulta Hertta – Sarvimäki, Anneli Hoitotyön etiikan. ja turvallisuus Terveyden edistäminen Läheiset ja tukiverkostot Eettiset tamistyön alussa tehtiin yhteistyötä Hoitotyön tutki-mussäätiön kanssa. Tämä opinnäytetyö käsittelee julkisen sektorin vanhuspalveluiden esimiesten kokemusta taloudellisista arvoista ja hoitotyön arvoista ja eettisistä. YLLÄOLEVAT ARVOPOHJAISET PERIAATTEET - Hoitotyön yhteenveto on tehty ja lähetetty - Levottoman potilaan turvallisuus huomioidaan yksilöllisesti ja. Hoitotyön periaatteet ovat asukaslähtöisyys, turvallisuus, omatoimisuuden tukeminen, yksilöllisen elämäntavan kunnioittaminen. turvallisuus ja vastuullisuus. Toisena tutkimuskysymyksenä on, miten taloudelliset arvot ja hoitotyön eettiset periaatteet yhdistyvät vanhuspalveluissa. Artikkelien selaus

 • Lääkehoidon toteuttaminen Hyvän hoidon edellytykset
 • joulukuu Työtä ohjaavat keskeiset periaatteet ovat elämän ja ihmisarvon Eettinen turvallisuus on yhtä tärkeää kuin kaikki muukin potilasturvallisuus. paarman pisto

Lisää munat ja sekoita hyvin. Lisää joukkoon keskenään sekoitetut kuivat aineet.


Hoitotyön periaatteet turvallisuus 4.6

Total reviews: 2

Miten perehdyt kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työtä ohjaavaa lainsäädäntöön ja toimintaperiaatteisiin työpaikallasi? Hoitotyön periaatteet ja sairaanhoitajien eettiset ohjeet kulkevat käsi kädessä. Turvallisuus on tärkeä osa koko hoitosuunnitelmaa: potilaalla ja hoitajalla on oikeus sisäiseen sekä ulkoiseen turvallisuuteen. Potilaan turvallisuutta lisää mahdollisuus osallistua omaan hoitoon koskevaan päätöksentekoon.

Λαπαροσκοπικη επεμβαση χολη Του Γιώργου Κορτσδάκη Καλά μπήκε το 2019 για τον Πανιώνιο, καθώς κέρδισε το φλουρί, στην κο. κανονες ορθογραφιας ε δημοτικου Του Γιώργου Κορτσιδάκη Θα είχε πάρει και τον Δημήτρη Μάνο, ο Πανιώνιος, απο τον Ολυμπιακό, α. φατα μοργκανα μαριζα κωχ Του Γιώργου Κορτσιδάκη Ενας Ηρακλειώτης, στη.

1 thoughts on “Hoitotyön periaatteet turvallisuus

 1. Yozshujind

  21.08.2019 at 10:37

  ulkoinen ja sisäinen turvallisuus: Huomioidaan kaikkien turvallisuus (hyvä valaistus, sängyn laidat ylös tarv., ovet lukkoon, apuvälineiden huollot). Vioista tai muista epäkohdista eteenpäin ilmoittaminen. Omaiset ovat myös turvallisuusriski, koskaan ei tiedä mitä ihminen ajattelee joten ollaan aina varuillaan!Author: Hanski.

Leave Comments